Europe Archives - Page 2 of 2 - Autism Awareness

Autism Resources in Europe

Links, and organizations in Europe and EU for Autism, Autism Spectrum (ASD), and related disorders.

Extra Kinder Ergotherapie (Netherlands)

Kinder ergotherapie praktijk ExTRA is een vrijgevestigde praktijk voor kinder ergotherapie, gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Doelstelling van ExTRA is kind en de ouders optimaal te ondersteunen in de thuissituatie.

Guatena (Spain)

GAUTENA es una Entidad de Iniciativa Social sin ánimo de lucro cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos del espectro autístico, otras discapacidades intelectuales con necesidades de apoyo equivalente y la de sus familias.

HANDS

A project that aims to improve quality of life for teenagers with an autism diagnosis by providing a mobile ICT toolset supporting them in many daily situations. The HANDS toolset will help improving their social skills and self-management skills, thereby ensuring social integration and independence.

Landelijk Netwerk Autisme (The Netherlands)

Het Landelijk Netwerk Autisme staat voor kennis- management op het gebied van onderwijs en autisme. Het LNA geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Nederlandse Vereniging voor Autisme (Netherlands)

De Nederlandse Vereniging voor Autisme is er voor alle mensen die met autisme te maken hebben. Wij beschikken over informatiemateriaal voor kinderen, ouders, volwassenen, hulpverleners, familieleden van mensen met autisme en andere geïnteresseerden.

ÖAH Österreichische Autistenhilfe (Austria)

Die ÖAH entstand 1979 als Selbsthilfeverein betroffener Eltern, der sich den Belangen und Bedürfnissen von Menschen mit autistischer Wahrnehmung widmet. Sie leistet eine vielseitige professionelle Arbeit zur Förderung und Integration von Menschen mit autistischer Wahrnehmung und zur Unterstützung ihrer Angehörigen.

OpleidingsCentrum Autisme (Belguim)

Founded by Theo Peeters in 1981. He believes, “The majority of behavioural and emotional difficulties in autism must be seen as symptoms. We must try to understand the ‘autistic way of thinking’ and try to experience the world as people with autism do. Only this way we will understand the causes of their difficulties. The trainings we develop are suited for professionals and parents and are based on this theory of understanding and prevention.

Riksföreningen Autism (National Society of Autism, Sweden)

Målgruppen är personer med autism och autismliknande tillstånd (Autism, Asperger syndrom, Disintegrativ störning, Atypisk autism) och personer med andra diagnoser där autism är vanligt förekommande (Fragil X, Tuberös skleros, Rett syndrom, med flera.) I dag (januari 2007) har vi drygt 10 000 medlemmar, fördelade på 24 distrikt.