Europe Archives - Autism Awareness

Therapies Resources in Europe

Links, and organizations in Europe and EU for Autism, Autism Spectrum (ASD), and related disorders.

Extra Kinder Ergotherapie (Netherlands)

Kinder ergotherapie praktijk ExTRA is een vrijgevestigde praktijk voor kinder ergotherapie, gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Doelstelling van ExTRA is kind en de ouders optimaal te ondersteunen in de thuissituatie.